Όπως γίνεται σε πολλούς δικτυακούς τόπους, μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε cookies, web beacons, Flash cookies και άλλες τεχνολογίες στον υπολογιστή σας.

Με τη χρήση του ιστότοπου sonl.gr, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies.

Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, εάν μια εμπορική εταιρία αποθηκεύσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης σας, η συγκεκριμένη μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικό της cookie, αλλά όχι σε αυτό μιας άλλης εταιρίας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν σας προσδιορίζουν σε προσωπικό επίπεδο. Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, τη σύνδεσή σας στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία σας.

Το sonl.gr χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

 •  Για την καταμέτρηση και διερεύνηση της  αποτελεσματικότητας του διαδραστικού online περιεχομένου, των λειτουργιών, διαφημίσεων και άλλων επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα κατά την σύνδεση με τον Ιστότοπο.
 • Για να παρακολουθούμε αναλυτικά στοιχεία και τη χρήση του Ιστότοπου και να βελτιώνουμε ποιοτικά και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.
 • Για να μας βοηθήσουν να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που βλέπετε όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο μας.
 • Για να μπορείτε να υποβάλλετε τα σχόλια σας στα άρθρα.
 • Κατά τη χρήση των κουμπιών Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. για να κάνετε κάτι Share στο Facebook) χρειάζονται cookies. Το sonl.gr δεν έχει κανένα έλεγχο ή/και ευθύνη για αυτά τα cookies.

  To sonl.gr σας διαβεβαιώνει πως:
  – Δεν πουλάμε δεδομένα.
  – Δεν κοινοποιούμε δεδομένα εκτός αν αναγκαστούμε από τον νόμο.
  – Ζητάμε μόνο προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email και τηλέφωνο) και την επικοινωνία μας μαζί σας για αλλαγές ωρών ραντεβού, ακυρώσεων κλπ.

  ENGLISH

  POLICY COOKIES

  Like many websites, we can store and access cookies, web beacons, Flash cookies and other technologies on your computer.

  By using the sonl.gr site, you consent to the use of cookies.

  What are Cookies?

  Cookies are small files stored in your computer’s browser. Sites can only access cookies stored on your computer. For example, if a merchant company stores a cookie in your browser, that particular can access its own cookie, but not that of another company.

  The information collected by cookies does not identify you personally. They include general information about your computer settings, your Internet connection, e.g. operating system and platform, IP address, browsing habits and Internet browsing time and location.

  Sonl.gr uses cookies for the following purposes:

  To measure and investigate the effectiveness of interactive online content, features, advertisements and other communications that take place when linking to the Site.
  To track analytics and use of the Site and to improve quality and upgrade the services of the Website.
  To help us personalize the content and ads you see when you visit our Website.
  To be able to submit your comments to articles.
  When using Social buttons (for example, to do something Share on Facebook) they need cookies. Sonl.gr has no control over and / or responsibility for these cookies.

  Sonl.gr assures you that:
  – We do not sell data.
  – We do not share data unless we are forced by law.
  – We only ask for personal information that is necessary to provide a service (eg name, email address and phone) and contact us for changes to appointments, cancellations, etc.